Page 38 - E Urban BUG 102

Basic HTML Version

Sve zajedno, nekih 300 hiljada patenata
otuđeno je iz Trećeg Rajha od strane savezni-
ka posle kraja II svetskog rata. Pa tako znamo
da je nacistička Nemačka čovečanstvu dala i
autoputeve, raketnu tehnologiju, magnetne
trake, seks lutke na naduvavanje, lekove kao
što je metadon ili pak onaj za gasove i dijareju
(izmišljen za Hitlera lično!)... Prvi su otkrili da
pušenje i azbest izazivaju rak, a danas koristi-
mo njihov sistem kanalizacije, zahvaljući njima
gledamo televizuju, kuvamo mikrotalasima, a
bez (bivšeg) naciste fon Brauna ne bismo stigli
na Mesec...
Ipak, sve to bledi u poređenju sa uža-
sima koji su tim neobuzdanim naučnicima
padali na pamet; od najefikasnijih bojnih otro-
va sarina i tabuna, jezivih eksperimenata dr
Mengelea, do industrijskih kompleksa za siste-
matsko uništavanje ljudskih bića. Još više treba
da nas brine činjenica da za većinu tih drugih
"izuma" nikada nismo ni saznali. Arhivirani, ali
možda i razvijani dalje, pre svega u SAD i So-
vjetskom savezu, oni intrigiraju i pozivaju na
domaštavanje onoga što ne znamo.
Autor: Branko Tarabić
Izdavač: System comics
O AUTORU:
Branko Ta-
rabić, Novosađanin, 1981.
godište. Prva epizoda "Pro-
jekta Venus" je njegov debi
u strip umetnosti, a uspeh je
utoliko veći što nije završio
nikakvu formalnu edukaciju
u crtanju.
“PROJEKAT VENUS: OPERACIJA BERLIN”
Darovi nacista
i
i t