Page 36 - E Urban BUG 102

Basic HTML Version

Poznata striparnica Darkwood je poslednjih meseci
u ekspanziji, što je veoma dobra vest sa obzirom
na podršku institucija strip umetnosti (o ovoj temi
ćemo uskoro pisati na našem sajtu). Osim širenja
prodajne mreže na južni (Niš) i severni (Novi Sad)
Darkwood, iskorak u izdavačke vode sada je već
prilično ozbiljan.
U godini u kojoj se obeležava vek od početka
Prvog svetskog rata stigao nam je jedan grafički
roman, album koji bi se mogao nazvati –
dokumentarnim stripom. Zaista, dok sam u
rukama držao ovo istorijsko delo imao sam osećaj
da gledam neke od najboljih serijala sa History ili
Discovery channel-a. Pre svega sam obratio pažnju
na obilje tekstualnih hronika u kojima se obrađuje
svaka godina posebno, a koje su dokumentovane
raznim fotografijama, naslovnim stranama novina,
razglednicama i vizuelnim rešenjima iz tog
vremena. Poseban „šmek“ daje obimna studija o
učešću Srbije u „Velikom ratu“ sa prikazom razvoja
situacije na našim prostorima i analizom bitaka,
uz osvrt na niz interesantnih detalja koji daju širu
sliku o dešavanjima koja su značajno izmenila
demografsku sliku Evrope, a pogotovo njenog
jugoistočnog dela.
urban
comics
Prokleti rat!
1914-1919.
by
SuperN