Page 23 - E Urban BUG 102

Basic HTML Version

Mlade koji su aktivni,
talentovani i kreativni, a
postigli su izuzetne rezultate
u oblastima kojima se bave,
Erste Banka će nagraditi
kroz četiri glavne nagrade
žirija, 12 nagrada na osnovu
glasova javnosti i specijalnim
priznanjem „Ljubiša Rajić“ za
društveni aktivizam. Ukupni
fond za nagrade je 1,5 miliona
dinara. Ideja programa je da
nagradi i promoviše mlade
koji postižu izuzetne rezultate,
podstiču uključivanje drugih u
rad i razvijaju sistem vrednosti
Konkurs za
mlade talente
iz Srbije
Postanite član
Kluba SUPERSTE
Erste Banke
u kojem je profesionalni uspeh
važan koliko i odgovornost prema
zajednici u kojoj žive.
Glavne nagrade dodeljuju se
kandidatima koji imaju više od
16 a manje od 27 godina i imaju
ostvarene rezultate u jednoj od tri
oblasti: 
1
.
Prirodne nauke i tehničko-
tehnološka oblast,
2
.
Umetnost i
3
.
Društvene i humanističke
nauke.
Prijavljivanje se vrši
popunjavanjem formulara,
isključivo elektronskim
putem preko Internet
portala –
net.
Rok za prijavu je 2. mart
2014. godine do ponoći.
Više informacija na
i