Page 21 - E Urban BUG 102

Basic HTML Version

mnogih drugih, stvaran je
After
2am
program glavne bine festivala.
To je uključivalo i
hip-hop
imena,
kao što su DJ Shadow, Africa
Baambaataa i Grandmaster Flash, a
kasnije i pionire
dubstepa
Skreama,
Bengu, kao i Chase & Status.
After
2am
program postao je jedan od
najprepoznatljivijih
Exitovih
programa
i danas jedna od veoma bitnih
okosnica festivala.
Godine 2013, zajedno sa novim
motom festivala EXIT R:EVOLUCIJA,
a u saradnji sa
UKF
-om, vodećom
svetskom platformom za
bass
muziku, koncept
After 2am
programa
unapređen je do nivoa posebne
bine u okviru glavne bine festivala.
X-Bass
, kako je nazvan ovaj program,
emitovao je energiju glavne bine
u velike visine sa imenima kao
što su Chase & Status, DJ Fresh,
Diplo i mnogim drugim aktuelnim
izvođačima.
X-Bass
EXIT
Avantura
2014.