Page 40 - E Urban BUG 101

Basic HTML Version

Izumi Kato je relativno kasno počeo svoju umetničku karijeru,
napravivši prvu izložbu sa trideset godina. Pre toga je
godinama radio kao fizički radnik, što ga je ispunilo osećajem
skromnosti i jedinstva sa svetom.
Svi slikarevi skorašnji radovi nemaju naziv. Kato ne pokušava
da uspostavi sopstveni metod slikanja, niti skicira ili izrađuje
modele. Ove slike nemaju narativne elemente. Na njima su
prikazana bića iznikla iz autorovog nagona za dodirom, koji
postoji kod ljudi još od doba praistorijskih pećinskih murala.
Kato nas upoznaje sa ljudskim figurama sa nadutim glavama i
disproporcionalnim abdomenima, koji podsećaju na uveličane
fetuse. Takođe se mogu doživljavati kao organizmi koji su
prošli kroz evolutivni proces bez istaknutog diferenciranja u
odnosu na vegetaciju i zemlju iz koje su nastali.
Čudna bića bez naziva
Izumi Kato