Page 35 - E Urban BUG 101

Basic HTML Version

listajući ovu takoreći luksuznu monografiju, pažljivo iščitavajući
sve tekstualne i posmatrajući likovne dodatke, zanimljivosti poput
nagradnih igara iz tog vremena, priča i pričica u vezi sa autorima i
atmosferom tih (a i kasnijih) godina, celo štivo me je jednostavno
"uzelo pod svoje" i sve sam više bivao oduševljen. Zajedno sa
obiljem duhovitosti i dobrim raspoloženjem (ne tako čestim danas)
koje provejava sa ovih stranica, ti sada već "istorijski" podaci su
veliko bogatstvo ovog dela.
Jednostavno, mora se odati priznanje grupi autora sa Lazom
Sredanovićem na čelu na ogromnoj istrajnosti i pozitivnoj energiji tokom
godina nastajanja i izlazaka ovog stripa, pogotovo ako se uzme u obzir da su
sve to radili u slobodno vreme jer su tada imali "ozbiljne" poslove (!). Svaka
čast i izdavaču na bogato opremljenoj ediciji i shvatanju da objavljivanje tabli i
epizoda - bez takve opreme i dodatnog sadržaja – to ne bi bilo to.
Umesto posebnog
isticanja niza sjajnih i
duhovno vrednih detalja
koji vas ionako čekaju
čim nabavite ovo izdanje,
preporuka za čitanje:
razoružajte svoju rigidnost,
opustite se i osetite ove
stranice nabijene vajbom
srećnih vremena koja sada
deluju tako daleko, kao
da su deo Dikanove, a ne
naše vrlo skore prošlosti.
Kao što bi i on sam rekao:
"Stanje je teško, ali se
pogoršava". Veselo!
urban
comics