Page 43 - E Urban BUG 100!

Basic HTML Version

koji dominira svakom stazom. Među
brojnim uspesima, izdvajaju se treće
mesto na
Air&Style
u Pekingu 2013,
treće mesto i na
Dew Tour slopestyle
2012
i
Dew Tour bigair 2013
, prvo
mesto na
Burton Highfives slopestyle
2013.
On pred Olimpijske igre kaže:
“Takmičiti se na Olimpijskim igrama
je nastupati kao na bilo kom velikom
takmičenju sa masivnom TV produkci-
jom i ogromnom masom. OK, malo je
drugačije jer se održava svake četvrte
godine i najveće je zimsko takmičenje
na svetu, ali mislim da treba da
je doživimo kao svaki normal-
ni
event
u sezoni. Živim kao
snowboarder.
To je način života,
sport, hobi. Dovoljno je samo
da se popneš na planinu, i sve
zaboraviš. Kada si gore – sve je savr-
šeno!“
Burn
energetsko piće je globalni ener-
getski brend kompanije
Coca Cola
i
zvanično energetsko piće Olimpijskih
igara u Sočiju 2014.
Burn
obuhvata
strast, kreativnost i slobodu izraza -
vrednosti koje se dele među
snowbo-
arding
zajednicom i snažno podržava
Olimpijski kredo: "U životu nije najvaž-
niji trijumf nego borba."
Za više informacija, pratite
Burn
na
facebook.com/burn ili na
Twitteru
, sa
hashtagom #rideagain
Bez obzira
na sve,
samo ustani
i vozi ponovo.