Page 40 - E Urban BUG 100!

Basic HTML Version

najekstremnijih
avanturista!
O
no što u konvencionalnim sportskim časopisima ne
dobija ni stubac, ono od čega se posmatraču diže kosa
na glavi, ono za šta vam kažu da nikada ne probate
sami kod kuće, sve to i mnogo više od toga bilo je
dovoljno zanimljivo da se u formi edukativnog teksta ili intervjua
nađe u
Bugu.
Pojedini sportovi koje smo podržavali od samog
starta danas su ozvaničeni i na Olimpijskim igrama. Sportske
discipline i veštine sada imaju znatan broj pobornika, formirana
su udruženja, organizuju se takmičenja, a
Bug
je ipak ostao jedini
medij koji ozbiljno prati alternativnu sportsku scenu.