Sreda, 08.01.2020
 • Izložba 08.01.2020

  Galerija Novembar

  Note

  Mario Kolarić

   07. 11. do 14. 01. 2019.

 • Izložba 08.01.2020

  Muzej Savremene Umetnosti

  Čistač

  Marina Abramović

  21. 09. - 20. 01. 2020.

 • Četvrtak, 09.01.2020
 • Izložba 09.01.2020

  Galerija Novembar

  Note

  Mario Kolarić

   07. 11. do 14. 01. 2019.

 • Izložba 09.01.2020

  Muzej Savremene Umetnosti

  Čistač

  Marina Abramović

  21. 09. - 20. 01. 2020.

 • Petak, 10.01.2020
 • Izložba 10.01.2020

  Galerija Novembar

  Note

  Mario Kolarić

   07. 11. do 14. 01. 2019.

 • Izložba 10.01.2020

  Muzej Savremene Umetnosti

  Čistač

  Marina Abramović

  21. 09. - 20. 01. 2020.

 • Subota, 11.01.2020
 • Izložba 11.01.2020

  Galerija Novembar

  Note

  Mario Kolarić

   07. 11. do 14. 01. 2019.

 • Izložba 11.01.2020

  Muzej Savremene Umetnosti

  Čistač

  Marina Abramović

  21. 09. - 20. 01. 2020.

 • Nedelja, 12.01.2020
 • Izložba 12.01.2020

  Galerija Novembar

  Note

  Mario Kolarić

   07. 11. do 14. 01. 2019.

 • Izložba 12.01.2020

  Muzej Savremene Umetnosti

  Čistač

  Marina Abramović

  21. 09. - 20. 01. 2020.

Najavi dešavanje

Kontakt osoba

Napomena: Redakcija zadržava pravo odabira događaja koji će se objaviti u kalendaru