Tri glavne analogije

Marija Nikolić

12. 04. - 26. 04. 2018.

Tri glavne analogije

Datum dešavanja: 12.04.2018

Pročitano:1379 puta

Mesto dešavanja: Umetnički prostor U10Komentari: 0

Grad:Beograd

Adresa:Kosovke Devojke 3

Na izložbi su prikazani digitalni radovi nastali u periodu od 2015. do 2017. godine. Osim što predstavljaju istraživanje u digitalnom medijskom polju, svaki od ovih radova je segment koji se odvija na dva nivoa, konfrontirajući idejni i materijalni (medijski) eksperiment u preispitivanju i objedinjavanju ličnog i kolektivnog mentalnog rečnika. Tri rada su predstavljena kao tri priče, koje narativom analogije formiraju celovitu poruku i ilustruju različite vrste kodifikacije ponašanja. Da li je to beg od „pukotine“, nelegalizovanog konteksta, apsurdnog i zazornog kakvo definiše Julija Kristeva, skrivanje u ljušturi Altiserovog lingvistički proizvedenog subjekta, ili je to Lakanovo realno nasilno podvedeno pod simboličko? Radi se svakako o konstruisanju i izvođenju identiteta u svakodnevnom životu, čije je preispitivanje značenja stalno i iznova prisutno, a na ovim radovima sugerisano kroz narativ obogaćen različitim vidovima repeticije događaja, scene, predmeta, i iskaza, kadrova pokreta. Radovi problematrizuju intimno, zadirući u njega na različitim nivoima - putem ideološki oblikovanih iskaza u radu „500m duboko u san“, putem fantazije i sublimacije unutar rada „Naivna kutija“, a u radu „Smrt mačke na Balkanu“, kroz satirično umetanje biografskog i ličnog u javno. Dvosmislena priroda digitalnog medija, posrednička ili rascepljujuća prema dve vrste stvarnosti, digitalne i realne, iskorišćena je kao pogodno tlo za susret nestvarnog i artificijelnog sa dokumentarnim.

Marija Nikolić (1993) je umetnica iz Beograda. Završila je master akademske studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Milete Prodanovića. Trenutno je student na doktorskim akademskim studijama istog fakulteta. U umetničkoj praksi, Marija Nikolić istražuje unutar formalno divergentnih polja zadirući u studije kulture, psihoanalize, društveno – političke moći, biopolitike prostora, zazornog i apsurda kroz širok raspon tradicionalnih i novih medija. Od 2012. aktivno izlaže u Beogradu i Novom Sadu. Izlagala samostalno na izložbi „Horizonti“ u galeriji Remont 2017. godine.


Komentari (0)
Pošalji komentar


Ime i prezime

Komentar

Unesite kod iznad :

Najavi dešavanje

Kontakt osoba

Napomena: Redakcija zadržava pravo odabira događaja koji će se objaviti u kalendaru