Lice - nekada moje

Natalija Simeonović

17. 09. - 29. 09. 2018.

 

 

Lice - nekada moje

Datum dešavanja: 17.09.2018

Pročitano:306 puta

Mesto dešavanja: Bartselona / БартcелонаKomentari: 0

Grad:Beograd

Adresa:Belgrade Design District, 1 Sprat, lokal 96

Iz teksta povodom izložbe, ist.umetnosti Dušice Popović

Na izložbi Lice-nekada moje umetnica Natalija Simeonović je predstavila deset autoportreta dimenzija 30 x 30 cm, dobijenih kombinacijom analognih kolaža i digitalno obrađenih fotografija. Reč je o “izvodima” iz vizuelnog dnevnika umetnice u kojima ona, putem psihološki i vizuelno različito intoniranih parafraza vlastitog sopstva, preispituje egzistencijalnu poziciju savremene individue.

Od renesanse do danas portreti i autoportreti čine bitan segmenat istorije umetnosti. Međutim, sve do XIX veka, oni manje prezentuju individuu a više reprezentuju njen društveni status, pripadnost profesiji, porodično poreklo i slično. (…)XIX vek pak uvodi autonomiju i psihološku samodostatnost ličnosti. Preživele staleške konvencije se napuštaju u korist autentičnosti. Pod uticajem umetničkih, kulturnih i filosofskih pokreta kakvi su bili romantizam i nemački idealizam, pojedinac (a veoma retko pojedinka) se postepeno emancipuje od svojih neposrednih društvenih okolnosti i nasleđenih pripadnosti. Umesto toga pojedinac se esencijalizuje, postajući moderni subjekat i vrednost po sebi i za sebe.(…)

Savremenom čoveku nekadašnja pripadnost rođenjem predodređenim društvenim kolektivima ne nudi dovoljno, dok predani rad na sopstvenom oblikovanju od njega/nje zahteva previše. Zbog toga je možda brižna samoevidencija, skrupulozno beleženje i najbanalnijih životnih situacija i prizora, pokušaj da se zabašuri i (od sebe) sakrije neznatan simbolički kapital, kojim osoba raspolaže u tom međuprostoru.(…)

Reagujući na aktuelnu krizu individualnosti, Natalija Simeonović istražuje neke oblike disocijacije savremenog sopstva. Na svojim autoportretima ona spaja u jedno društvene i privatne aspekte ovog fenomena, postavljajući sebe kao neku vrstu lakmus papira. Na taj način, autorka zauzima ambivalentan stav, skrivajući i otkrivajući sebe u drugom i drugost u sebi.

Natalija Simeonović je diplomirala i magistrirala slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Zvanje doktor umetnosti stekla 2015. god. na Fakultetu za umetnost i dizajn u Beogradu. Priredila je 12 samostalnih izložbi, izlagala je na mnogobrojnim nacionalnim i internacionalnim grupnim izložbama (Italija, Francuska , Španija, Velika Britanija, Mađarska, Nemačka..) Dobitnica je nekoliko pohvala i priznanja, a njene slike i višemedijski radovi se nalaze u kolekcijama galerija i mnogobrojnim privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu. Radi u zvanju profesora na Visokoj školi strukovnih studija - Beogradska Politehnika. 

 


Komentari (0)
Pošalji komentar


Ime i prezime

Komentar

Unesite kod iznad :

Najavi dešavanje

Kontakt osoba

Napomena: Redakcija zadržava pravo odabira događaja koji će se objaviti u kalendaru